Akutní a chronické bolesti

Akutní bolest pohybového aparátu vzniká náhle a trvá několik dní až týdnů. Řadíme sem akutní bolesti páteře, které vznikají rychlým nekoordinovaným pohybem nebo například přeležením, dále poúrazové stavy svalů, šlach a kloubů a v neposlední řadě migrenózní bolesti hlavy. Hlavním cílem terapie je snížení bolesti a podpora hojení v dané oblasti poškození. Nezbytnou součástí terapie je instruktáž a nácvik vhodné autoterapie jakožto prevence opětovného vzniku bolesti. 

Chronická bolest pohybového aparátu vzniká postupně a trvá několik měsíců až let. Často vzniká na podkladě nefyziologických pohybových návyků, nevhodné pracovní polohy, neadekvátní zátěží či nedostatečnou kompenzací při sportu. Hlavním cílem terapie je přesná diagnostika příčiny obtíží a její postupné systematické odstranění pomocí nácviku vhodných pohybových stereotypů.