Magnetoterapie

Magnetoterapie je fyzikální terapie působící pomocí elektromagnetických pulzů, které pronikají přes oděv a lidskou tkáň do místa aplikace. Mezi efekty magnetoterapie patří analgezie, myorelaxace, úprava otoku a regenerace tkání.