Techniky

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové slouží primárně k léčbě funkční ženské sterility (neplodnosti), avšak indikační seznam je velice široký a zahrnuje rovněž léčbu bolestí zad, gynekologických afekcí, či migrény.

Během terapie se využívá technik měkkých tkání, tepelných procedur, mobilizací žeber, páteře, SI kloubů a tréninku aktivního cvičení. Součástí je rovněž vyšetření svalů pánevního dna per rectum a nácvik vhodné autoterapie. V našem středisku používáme klasické cviky metody L. Mojžíšové, které kombinujeme s prvky jógy a moderními fyzioterapeutickými koncepty jako je DNS či ACT.

 

Akrální koaktivační terapie (ACT)

Akrální koaktivační terapie (ACT) je fyzioterapeutický neurofyziologický koncept využívaný pro diagnostiku a terapii pohybových funkcí klienta. Jedná se o systém vzpěrných cvičení vedoucí k napřímení páteře a nácviku vhodných pohybových stereotypů. Jednotlivé cviky vycházejí z poloh raného motorického vývoje dítěte a mají docílit co nejefektivnějšího držení těla klienta – pro dosažení ideální funkce svalů a kloubů. Cvičení probíhá v otevřených či uzavřených kinematických řetězcích v různých stupních obtížnosti. Náročnost je možno zvyšovat např. použitím pomůcek jako je roller, bosu či overball. Výhodou této metody je rychlý a kvalitní nácvik cviků, časová nenáročnost cvičení a zapojení sestavy cvičení do aktivit každodenního života včetně pracovní polohy.

Fyziojóga

Fyziojóga v terapii používá jógové polohy, které využívá k terapeutickým postupům při konkrétní diagnóze klienta. Klade důraz na přesné a vhodné provedení cviku, fyziologii pohybu a umožňuje zařadit modifikace cviku vzhledem k individuálním  zdravotním dispozicím klienta. Pomocí jógových pomůcek jako jsou bločky, popruhy, či polštáře se klient naučí využít maximální potenciál sebe i jógové polohy a docílí tak mnohem kvalitnějšího provedení pohybu. Ve fyziojóze se klient naučí správně vnímat své tělo, relaxovat a dýchat. Fyziojóga je vhodná pro klienty, kteří chtějí jógu cvičit správně, s ohledem na svoje tělo a možnosti a zařadit ji tak do svého denního režimu jako formu autoterapie.

ROLLERování

Použití rolleru zažívá v současnosti velký boom a to nejen u sportovců, ale i u běžné populace.Výhodou rolleru je široká škála typu cvičení od relaxačních, masážních, přes uvolňování fascií a strečinková cvičení až po mobilizační, stabilizační a posilovací cvičení. V naší ordinaci Vás naučíme jak roller vhodně požívat v autoterapii a sestavíme Vám cvičební jednotku na míru s přesným dávkováním cviků.

Propriofoot koncept

Propriofoot je sada 4 destiček, které mají různý stupeň nestability a slouží k senzomotorickému cvičení, které vede k lepší stabilizaci a posílení svalů dolních končetin a hlubokého stabilizačního systému. Využívá se v terapii plochonoží a poúrazových stavech hlezna či kolene, velmi využívaný je rovněž v terapii u dětí s vadným držením těla. Propriofoot je vhodná pomůcka pro domácí autoterapii.

Kineziotaping

Kineziotaping je metoda terapeutického lepení kineziotapu. Nalepená páska nadzvedává okolní tkáně a tím zlepšuje lokální metabolismus, což vede k rychlejší regeneraci tkání. Využití tapů v praxi napomáhá relaxaci namožených či natažených svalů, stimulaci oslabených svalů, redukci bolesti, otoku či hematomu, korekci správného držení těla či stabilizaci kloubů. Kinezitape je vyroben z bavlny, lepidlem je přírodní pryskyřice, je voděodolný a vydrží nalepený 4-7 dní.

Baňkování

Nebo-li vakuoterapie je metoda pocházející z Číny. Spočívá v přikládání baněk na kůži, které se prostřednictvím podtlaku přisají. Na baňky se nahlíží pohledem východní medicíny a západní medicíny odlišně.  Východní přístup ovlivňuje prostřednictvím baněk akupunkturní body a meridiány a pracuje s nimi jako Tradiční Čínská Medicína. Oproti tomu západní přístup upřednostňuje účinky jako jsou: prokrvení tkání, drenáž, ovlivňuje zóny se změnami citlivosti, má reflexní účinky, uvolňuje spoušťové body ve svalech, má bioregenerační vliv v oblasti kloubů aj. V našem zařízení kombinujeme oba přístupy k baňkování, ale preferujeme západní pohled, který je nám kulturně bližší. Staticky přisátá baňka se nechává přiložená na těle 5 až 15 min., dále se může baňkou dynamicky pohybovat po kůži a provádí se tak podtlaková masáž. Baňkování je možné od 4-5 let věku dítěte. Po terapii je nutno dodat dostatek tekutin pokojové teploty. Velmi efektivní je kombinace baněk a kineziotapingu.

Mobilizace periferních kloubů a končetin

Cílem mobilizace kloubu je postupné a nenásilné obnovení jeho omezené hybnosti, která vzniká při blokádě kloubu.  Každý kloub má funkční pohyb tzv. joint play, kterou je třeba udržovat, aby pohybový systém správně fungoval. V našem středisku využíváme mobilizační a manipulační techniky periferních  kloubů a páteře dle profesora Lewita a mobilizační techniky žeber, SI kloubů a páteře dle Ludmily Mojžíšové.

Techniky měkkých tkání

Manuální techniky, které slouží k diagnostice a terapii měkkých tkání. Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, fascie (obal svalu), svaly a jizvy. Tyto tkáně propojují  a integrují pohybový systém do jednoho celku. Pro správnou funkci pohybového aparátu je důležitá vzájemná posunlivost a protažitelnost těchto tkání, a proto jsou techniky měkkých tkání nedílnou součástí terapie.